Ana Sayfa » Resmi Kurumlar

2013 Torba Kanun yasa tasarısında neler var ?

Yazı 8:33 - 4 Haziran 2013 tarihinde eklendi. |

torba-yasa2013 Torba Kanun yasa tasarısında neler var ?

Başta kamuda olmak üzere tüm çalışanların merakla bekledikleri yasa tasarısı sonunda tamamlandı. Torba kanun olarak Meclis’e sunulacak tasarı, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Sadece memur ve işçileri değil emeklileri de etkileyecek.

10 gün içinde Meclis’e gelmesi beklenen tasarıda yer alan değişikliklere ulaşıldı. Tasarıda, çalışma hayatı ile ilgili devrim niteliğinde değişiklikler yer alıyor. Sadece memurların değil işçilerin de sorunlarını giderecek yasa tasarısındaki değişiklikler emekli olacakları da etkileyecek. Tüm 4B’liler kadroya geçiriliyor.

4B statüsüne göre sözleşmeli çalışanlar kadroya geçiyor. Böylece 4B uygulaması fiilen sona eriyor. 4B’li istihdam zaruri hallerde 3 aylık veya 6 aylık önemli projeler bazında kullanılacak. Proje bitiminde sözleşmeli çalışanın iş akti fesih edilecek. Yüksek sözleşme ücreti ödenecek. Burada görev yapmak kazanılmış hak sayılmayacak.

4C’liye kadro (Torba Yasa Nedir)
Başta TÜİK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile özelleştirme mağduru olarak nitelendirilen 4-C statüsünde istihdam edilenler, öğrenim durumlarına göre çalıştıkları kurumda kadroya geçecek. Üniversiteli işçilere tercih hakkı KİT’lerdeki sö edilen yüksek öğrenim mezunu personelin, 6 ay içerisinde müracaatları halinde kad

Memurlar sınavla müfettiş olabilecek
Memurlara bulundukları kurumda kariyer unvanlı müfettiş ve uzman unvanlı kadrolara atanabilmek için sınav düzenlemesi geliyor. Böylece yaş şartı aranmadan müfettiş olunabilecek.

Bürokrasi yenileniyor (torba kanun nedir)
Kamuda görev yapan valiler, genel müdürler, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin görevlerine son veriliyor. Görevi sona erenlerden müsteşarlar Başbakanlık müşavirliğine, müsteşar yardımcıları ve genel müdürler ise bakanlık müşavirliğine atanmış sayılacak. Tüm bürokrasi baştan aşağı yenilecek. Memur sendikaları ise bu düzenlemeye karşı çıkıyor. İzin süresinde adalet 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel ile memur arasındaki izinlerde eşitsizlik gideriliyor.

Yeni Ceza
En az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara, yıllık izin verilecek. Yükseköğretim disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulunacak. İLKSAN üyeliği isteğe bağlı olacak. Uyarma ve kınama cezaları tarihe karışırken aylıktan kesme cezası vermek kolaylaşıyor.

Kıyafet özgürlüğü gelecek
Devlet memurlarının bıyık, saç gibi görünümlerini düzenleyen yönetmelik değişiyor. Memurların kılık kıyafetlerine esneklik sağlanıp özgürlük gelecek. Kadın memura gece nöbet yok Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personel statüsündeki kadın memura, daha az gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilecek.

Sigorta geliyor (torba yasada neler var)
Kamu görevlilerine rücu edilen tazminatlara karşılık kurum tarafından mali sorumluluk sigortası yaptırılacak.

İşsizlik sigortası kesilmeyecek
Sümer Holding’de çalışan sözleşmeli personelden kesilen işsizlik sigortası primi kesilmeyecek.

Dengeli tayin
Kamu kurum ve kuruluşları hizmet ihtiyaçları çerçevesinde kamu personelinin ülke geneline dengeli dağıtımını sağlamak üzere, eğitim ve öğretim hizmetleri, din hizmetler sınıfı, yönetici gibi personelini kendi atama ve yer değiştirme yönetmeliklerine göre tayin edebilecek.

Doğum izni 24 hafta oluyor
Getirilen düzenleme ile Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli analık izni verilecek. Doğum izni 6 aya çıkarılıyor.

Taşeron zulmü bitiyor (torba yasa)
Kıdem tazminatı ve yıllık izin konusunda şikayetleri olan taşeron işçilerinin yüzü gülecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında alt işverenlerin yanında çalışan işçilerin kıdem tazminatları, hizmet süresi esas alınarak, son çalıştığı kurum ve kuruluş tarafından ödenecek. 1 yılı dolduran işçi izin hakkı kazanacak.

Emeklide kazanacak
657 Sayılı kanundaki özellikle ücret sisteminde ve derece kademe gibi uygulamalarda yapılacak değişiklikler emeklileri de direkt ilgilendirecek. memurlar böylece emekli olacakları zaman daha yüksek tazminat ve maaş alma imkanına kavuşacak.

Maaşlar artacak (torba kanun)
Torba Kanun ile, 1 derece verilmesi uygulamasından yararlanmayan memurların sorununu çözüyor. 15 Ocak 2005’ten sonra işe başlayan memurlara 1 derece verilecek.

Getirilen düzenleme ile 15 Ocak 2005’ten önce görevde olan memurlarla bu tarihten sonra memuriyete girenler arasında var olan derece farklılığı gideriliyor. Artık yeni başlayan memurlar bir derece uygulamasından faydalanarak memuriyete başlayacak. böylece memurların maaşlarında ve ilerde emekli olduklarında alacakları ücretlerde artış olacak.

Güncelleme 13.06.2013

Torba Yasa netleşiyor. Çocuğu olan kadın çalışanlara, hem doğum yardımı hem de erken emeklilik imkanı geliyor. Üstelik yasa geriye doğru işleyecek.

Çalışan kadınların ve annelerin hayatını kolaylaştıracak Torba Yasa netleşiyor. Tasarı yasalaştığında yaklaşık 500 bin anneye erken emeklilik imkanı gelecek. Bu arada doğum yapan kadınlara da çocuk başına yapılacak nakit yardımı da belirleniyor. Buna göre ikinci çocuğu olan anneye bin lira, üçüncü çocuğu olana da 5 bin lira doğum yardımı yapılması planlanıyor. Tasarı sadece emeklilik düşünenler için değil, çalışan her kadın için de önemli yenilikler barındırıyor. Tasarının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Tasarıda doğum borçlanmasında yapılacak değişiklikler kadınların daha önce emekli olmasını sağlarken kapsamda genişleyecek. Sadece SSK’lılar değil, Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigortalı olanlar da doğum borçlanması yapabilecek.

6 YIL ERKENE ALACAK

Daha önce 2 çocuk için yapılan borçlanma artık 3 çocuk için de yapılabilecek. Her çocuk için 2 yıl olarak planlanan borçlanma süresi 3 çocuğu olan bir anne için 6 yıl önce emeklilik anlamına geliyor. Bu tasarının ilk etapta 500 bine yakın çalışan anneyi etkileyeceği belirtiliyor. Bu arada sigorta olmadan önce yapılan doğumlar için de borçlanma imkanı açılması gündemde.

DOĞUM YAPANA PARA

Tasarıda daha önce açıklanan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması da bulunuyor. Bu arada doğumlarda nakit ödeme yapılması da düşünülüyor. Çeşitli miktarlar telafuz edilmesine rağmen rakamın yasanın çıkartılması sırasında netlik kazanacağı söyleniyor. Kulislerde telafuz edilen rakamlarda ikinci çocuk için bin lira üçüncü çocuk için ise 5 bin lira rakamları öne çıkıyor. Bu arada 300 liralık bez yardımı da düşünülüyor. Annelerin, çocukları 6 yaşına gelene kadar esnek çalışma imkanına kavuşması da tasarıda yer alıyor. Tüp bebek katılım payları da düşürülüyor.

EVLENEN GENÇLERE KREDİ

Tasarı yeni evlenecek gençler için de bir müjde barındırıyor. 18-26 yaş arasında evlenen gençlere sıfır faizli ve bir yıl ödemesiz 10 bin lira evlilik kredisi verilmesi de düşünülüyor. Bu rakamın daha da artacağı belirtiliyor.

Güncelleme : 21.06.2013
Hükümet, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarıyla belirsizliğe giren “tam gün” yasasında esneklik getiren düzenlemeyi yeni bir torba tasarıyla Meclis’e sevketti.

Öğretim üyesi hekimler, sözleşmeli olarak üniversite hastanelerinde çalışırken, diğer zamanlarda üniversite dışında muayenehane açabilecek veya özel hastanelerde ücretli görev yapabilecek. Fenni sünnetçilik yasaklanırken, sadece cerrahların sünnet yapması hükme bağlanıyor. Sağlık görevlilerine şiddetin yaptırımları ağırlaştırılıyor.
EK DERSİN 10 KATI
Meclis Başkanlığı’na sunulan torba sağlık düzenlemesiyle, üniversitelerde kadrolu olmayan öğretim üyeleri, üniversitelerde ve üniversite hastanelerinde sözleşmeli çalışabilecek. Profesör ve doçentler, üniversite dışında da hizmet verebilecekler. Öğretim üyelerine, mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri için ek ders ücretlerinin on katına kadar ücret ödenecek. Özellik arz eden faaliyetler için Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine YÖK kararıyla ek ders ücretlerinin 15 katına kadar ücret ödenebilecek. Sözleşmeli istihdam edilecek profesör ve doçent sayısı, ilgili tıp ve diş hekimliği fakültelerinde devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde 5’inden fazla olmayacak.

İDARECİ OLAMAYACAKLAR
Bu statüde çalışan hekimler; rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkam ve başhekim olamayacaklar, idari görev alamayacaklar, akademik birim yöneticiliği ve rektörlük seçimlerinde oy kullanamayacaklar. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin kadrolarında çalışan profesör ve doçentler, öğretim üyesi sayısının yüzde 5’ini geçmemek, bir yılı geçmeyen kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla, belirli süre ile veya belirli işleri yapmak üzere özel sağlık kuruluşlarında veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecekler.

KAMUDA BİR İSTİSNA
Üniversitelerde olduğu gibi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde de sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilecek. Kamuda tam gün çalışmaya bir istisna getiriliyor. Kamuda çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, çalışma saatleri dışında aylık 30 saatten fazla olmamak şartıyla işyeri hekimliği yapabilecek.

YÜZDE 50 NÖBET ZAMMI
Sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücreti, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 artırılacak.

FENNİ SÜNETTÇİNİN SON ÜÇ YAZI
Sünnet artık sadece hekimlerce yapılabilecek. Sadece olağanüstü ve istisnai hallerde sağlık bakanlığı’nca düzenlenecek eğitimi alan kişiler hekim gözetiminde sünnet yapabilecek. Geçmişteki kanunlara göre sünnetçilik yapanların yetkileri 31 Aralık 2015’te sona erecek.

KADAVRA İTHALATI
Tıp eğitimi için yurtdışından kadavra veya kadavra parçası ithal edilebilecek. Yurtdışından kadavra getirecek kişi veya kuruluşların yetkilendirmesini Sağlık Bakanlığı yapacak. Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile yurtdışından temin edilmesi, Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve donanıma sahip kurumlarca yapılacak. Doku alımında tıbbi ölümün gerçekleştiğine artık tek doktor değil heyet karar verecek. Biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oybirliği ile ölüm kararı verilecek.
SAHİPSİZ CESET ÜNİVERSİTEYE
Kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular, aksine bir vasiyet ibraz edilmediği takdirde doğrudan alınabilecek. Mevcut uygulamada, sözlü beyan veya vasiyet olduğunun söylenmesi organın alınmasına engel oluyordu. Tasarı yasalaştığında vasiyetin ibraz edilmesi gerekecek. Ayrıca sahipsiz cesetlerin bilimsel araştırma için kullanılmak üzere üniversitelere verilebilmesi için aranan “adli bir davayla ilgisi olmama” şartı kaldırılıyor. Bunun yerine sahipsiz cesedin muayenesi veya otopsi işleminin tamamlanması yeterli olacak.

ŞİDDETE AĞIRLAŞTIRMA
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, görevleri sırasında işledikleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu’nun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılacak. Şu anda kasten yaralama suçunda sadece silah kullanılması durumunda tutuklama verilirken, tasarıyla silah kullanılmasa da kasten yaralayan kişiler tutuklu yargılanabilecek.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ
En az iki yıl yurtdışında çalışan veya tıpta uzmanlığını tamamlayıp yurtdışına giden hekimler, 6 ay içinde Türkiye’ye dönmeleri halinde devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf sayılacak. Aile hekimlerince talep edilen tetkik ve sarf malzemelerinin giderleri halk sağlığı müdürlüklerinca hak sahiplerine ayrıca ödenecek.


Benzer Konular

Etiketler

Arananlar

Şansını Dene

Kaydet & Paylaş