Ana Sayfa » Kütüphane

İzohips Nedir ? İzohipslerin özellikleri nelerdir ?

Yazı 16:40 - 30 Nisan 2013 tarihinde eklendi. |

İzohips Nedir ? İzohipslerin özellikleri nelerdir ?

Haritalarda deniz seviyesinden yüksekliği aynı olan noktaları birleştiren eğrilerdir.

İZOHİPS: Deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilerin kullanıldığı yöntemdir.

İzohipslerle yer şekillerinin gösteren haritalara topografya haritası denir.

İzohipslerin Özellikleri
# Kıyı çizgisi 0 (sıfır) metre izohipsidir

# Her eğri kendisinden daha yüksek alanları çevreler

# En içteki eğri en yüksektir.

# Engebe arttıkça izohipslerin uzunluğu azalır

# Bir birini çevrelemeyen komşu izohipslerin yükseltisi aynıdır.

# Bazı yerlerde izohipsler bir nokta şeklini alabilir(Ör: dağların doruklarında ve kapalı çukurların diplerinde)

# Eğrilerin sık geçtiği yerde eğim daha fazladır.

1. izohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görüntüsünü yansıtırlar.
2. izohipsler iç içe kapalı eğrilerdir ve birbirlerini kesmezler.
3. eş aralıklarla geçirilirler. örnek : 100′er metre aralıklarla
4. her eğri kendinden yüksekliği daha fazla olan eğriyi çevreler.
5. aynı izohips üzerinden bulunan bütün noktaların yükseltisi aynıdır.
6. eğimin arttığı yerde izohipsler sıklaşır, azaldığı yerde ise seyrekleşirler.
7. izohips aralığı haritanın ölçeğine göre değişir. planlar, topoğrafya haritaları gibi büyük ölçekli haritalarda izohips aralığı az (örnek:5-10 m.), küçük ölçekli haritalarda izohips aralığı daha fazladır. (örnek:500-100 m.)
8. izohips haritalarında birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri birbirine eşittir.
9. sıfır metre (0 m.) eğirisi kıyı çizgisini gösterir. yani izohipsler deniz seviyesinden başlar.
10. izohipsler doruklarda (zirvelerde) nokta (.) şeklini alırlar.
11. çukur (çanak) yerler oklarla gösterilir.
12. izohipsler vadilerde ters “v” şeklini alırlar. v’nin sivri ucu akarsuyun kaynağını gösterir.
13. sırtlar “v” ile gösterilir.
14. iki nokta arasında kalan, ortak bir tabana sahip düzlük alana boyun denir.
15. akarsuların denize döküldükleri yerlerde kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı yaptığı yerler deltaları, kıyı çizgisinin akarsuyun ağzından içeri doğru sokulduğu yerler ise haliçleri gösterir.

izohipsler


Benzer Konular

Etiketler

Arananlar

Şansını Dene

Kaydet & Paylaş